Walmart - Gã khổng lồ muốn Lưu trữ Dữ liệu trên Blockchain

By TOKEN START April 23rd, 2018

Trong những bản đệ trình mới nhất được đưa ra bởi gã bán lẻ khổng lồ Walmart, họ đã nói bóng gió về kế hoạch lưu trữ dữ liệu thanh toán dựa trên công nghệ Blockchain.

Có 2 ứng dụng vừa được công bố vào thứ Năm bởi Văn phòng sáng chế và Hội sở thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) – cả hai ứng dụng đang được xem xét giúp cho việc mang sức mạnh của nền tảng blockchain vào hệ thống.

Với mục đích tăng tính bảo mật, an toàn cho những dữ liệu thanh toán, và để đảm bảo rằng thông tin cá nhân không thể bị tiếp cận bởi những bên không có thẩm quyền. Đội ngũ Walmart cũng đã soạn thảo cả 2 ứng dụng này từ ngày 13/10/2017.

 

Ứng dụng đầu tiên, theo tài liệu mô tả đó là một hệ thống thanh toán của nhà cung cấp, Walmart đề xuất tạo ra một mạng lưới có thể tự động tiến hành các giao dịch thay cho khách hàng. Các khoản thanh toán sẽ được nhận bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp – tuỳ thuộc vào loại dịch vụ được cung cấp và ai là người cung cấp những dịch vụ đó.

Ứng dụng thứ hai tập trung vào hệ thống mua sắm trực tuyến số và mô tả việc sử dụng blockchain để mã hoá việc thanh toán với một cách thức tương tự để dễ dàng cho người sử dụng.

Các ứng dụng song song như Walmart được xem là trò chơi trí tuệ mới nhất. Như CoinDesk đã đề cập trước đây, công ty đang tìm kiếm bằng sáng chế cho một "gói thông minh" có thể sử dụng blockchain như là một cách để mã hóa thông tin.

Ngoài ra, Walmart cũng theo đuổi các ứng dụng blockchain cho các mục đích của chuỗi cung ứng, đặc biệt cho việc theo dõi các lô hàng thực phẩm của họ.