Utility Tokens - Token tiện ích

By TOKEN START April 18th, 2018

Thẻ tiện ích thường được gọi là token ứng dụng hoặc thẻ dành cho người dùng, các Token này cho phép người dùng truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của dự án (khi hoàn thành). Thông qua các Utility token, startup có thể huy động vốn để phát triển các dự án của mình từ ý tưởng thành các sản phẩn hoặc dịch vụ cụ thể; người góp vốn / người sở hữu token sẽ được mua sản phẩm / dịch vụ trong tương lai (và có thể bao gồm các ưu đãi giảm giá đặc biệt).

Ví dụ điển hình là Basic Token (BAT), BAT được sử dụng như phương thức trao đổi / giao dịch bình thường giữa người dùng, các đơn vị quảng cáo và nhà xuất bản – những người tham dự vào hệ sinh thái của trình duyệt Brave. Nhà quảng cáo có thể chi trả phí quảng cáo bằng BAT token, lượng token này sau đó sẽ được phân phối cho các nhà xuất bản và người dùng cho việc hosting và xem chúng.

Utility tokens không được xem là khoản đầu tư, tuy nhiên nhiều nhà đầu tư tham gia vào ICO utility tokens với hi vọng rằng giá trị của token tại các sàn giao dịch sẽ tăng lên khi nhu cầu sử udjng dịch vụ / sản phẩm của công ty tăng lên.