SMART CONTRACT

By TOKEN START April 26th, 2018

Việc xây dựng một ứng dụng blockchain đáng tin cậy là điều thật sự khó và cần có một mindset tốt về công nghệ blockchain. Đây là lý do tại sao Tokenstart được sáng lập bởi các chuyên gia blockchain có kinh nghiệm, nhằm tạo điều kiện và thực hiện những nhu cầu ngày càng tay của các nhà quản lý doanh nghiệp.

Token Start là tạo ra một nền tảng phù hợp, cho phép bạn tạo lập tokens, smartcontract hoặc crowsale contract trên blockchain mà không cần bất cứ kiến thức lập trình nào. Chúng tôi sẽ làm việc dựa trên tính năng sáng tạo của sản phẩm lõi mà chúng tôi đang hỗ trợ để phát hành ICO.

 

Chúng tôi cũng đang hợp tác nghiên cứu và phát triển một số dịch vụ kinh doanh trên nền tảng blockchain khác để ngày càng nâng cao chất lượng kỹ thuật của sản phẩm.

 Là một nhà lập trình full stack cho smartcontract của ICO, chúng tôi sẽ:

  • Phát triển các smartcontract và kiểm tra, thử nghiệm mọi khía cạnh để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trên nền tảng Ethereum.
  • Thiết kế tính năng tùy chỉnh và duy trì một sự kết nối liền mạch cho nhà quản lý và người sử dụng.
  • Cải thiện chất lượng code thông qua các chương trình kiểm tra từng phần, tự động hóa và thực hiện việc đánh giá hiệu quả code.
  • Giám sát thời gian của máy chủ và các công cụ khác.

 

Nếu bạn quyết định thiết lập một smartcontract, trước tiên hãy tham khảo những công việc cụ thể phải thực hiện. Hoặc nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào, hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mail: [email protected] hoặc SĐT: +84 944 800 779. Token Start luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trên con đường tiếp cận và ứng dụng nền tảng công nghệ mới.