Script ICO thúc đẩy việc bán Token tự động

By TOKEN START May 13rd, 2018

Script ICO chứa các plugins được tạo sẵn, giúp cho các startups có thể tăng mức độ tương tác của người dùng thông qua giao diện thiết kế UI/UX và xây dựng lượng khán giả trung thành thông qua quy trình tự động hoàn thiện trong việc bán tokens với giao thức bảo mật hàng đầu.

 

Script ICO mang đến cho các cá nhân, doanh nghiệp, startup những ý tưởng để khám phá toàn thế giới thông qua việc thiết kế và phát triển website ICO, hiệu ứng màu sắc, tùy chọn tùy chỉnh theo xu hướng của khách hàng một cách hiệu quả, cơ chế bảo mật hàng đầu và tích hợp API.

TOKENSTART – nơi bạn có thể có được script ICO với cấu hình cao phù hợp cho việc bán token của bạn, phục vụ bảo mật hàng đầu cho website ICO.