Script cho ICO

By TOKEN START May 11st, 2018

Thay vì thiết lập sẵn một form yêu cầu và dùng mặc định cho mọi doanh nghiệp muốn tiến hành website ICO, điều tuyệt vời hơn chúng tôi có thể làm đó là tư vấn và thực hiện hoàn thiện website theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp để có thể giúp cho doanh nghiệp phản ánh và thể hiện đúng những gì họ muốn hiển thị đến những khách hàng tìm năng đang muốn tham gia vào ICO. Chúng tôi hiểu rằng những script được làm sẵn cho các ICO có có thể không phù hợp với mọi nhu cầu kinh doanh trong tình hình hiện tại.

 

Do đó, tôi mang đến cho bạn một gợi ý tại đây. Chúng tôi sẽ khiến cho website ICO của bạn được tiến hành một cách nhanh chóng theo đúng yêu cầu thông qua những thông tin trong script ICO, những thông tin này được thảo luận và đưa ra theo chính yêu cầu của bạn với một mức giá linh động và phải chăng.

Hoặc bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua email: [email protected] hoặc SDT: 0944 800 779.