Phát triển Smartcontract tối ưu cho website ICO

By TOKEN START May 14th, 2018

Mục tiêu của việc phát triển Smart Contract là ngăn chặn việc tiền trong ví của người dùng bị khai thác và chiếm đoạt bởi tin tặc. Chúng tôi có đội ngũ kiểm tra khía cạnh kỹ thuật của Smart Contract trước khi triển khai ứng dụng cho khách hàng.

Do đó, nếu cần bất cứ sự hỗ trợ nào về Smart Contract, hãy liên lạc với chúng tôi qua:

Mail: [email protected]

Phone: 0944 800 779

Để có cái nhìn chi tiết hơn về Smart Contract, tham khảo thông tin tại đây.

#Smartcontract #Blockchain #Startup #ICO