Masternode là gì?

By TOKEN START March 22nd, 2018

Như chúng ta đã biết, hình thức hoạt động của Crypto hiện đang có các vấn đề khó khăn khiến việc xác thực các giao dịch chậm và không đồng thời như:

- Đường truyền không chuyên nghiệp

- Tốc độ đồng bộ dữ liệu chậm

Điều này đã kích thích, khiên nhiều hình thức mới ra đời với mục đích giải quyết những khó khăn hiện tại đó: Masternode – Cấu trúc mạng bậc 2 ra đời

Masternode là những máy trạm có cấu hình cao. Những coin chạy Masternode có thể cấp dịch vụ gia tăng như:

  • Xác thực giao dịch tức thời
  • Mở rộng việc xử lý nhiều giao dịch nhưng vẫn đảm bảo tính phi tập trung

Hiểu đơn giản, các mạng lưới masternode được triển khai theo dạng 2 tầng:

  • Tầng 1 gồm các thợ đào và người sử dụng thông thường; minning vẫn theo giao thức PoW và các thợ mỏ vẫn tiếp tục tạo ra block mới.
  • Tầng 2 bao gồm các masternode, các máy tính đặc biệt này cung cấp các dịch vụ tiên tiến cho mạng lưới trong đó có việc xác thực giao dịch để hoàn thiện block mới và đưa vào chuỗi.

Masternodes cho phép các dịch vụ sau:

InstantSend hay InstantX (Giao dịch tức thì): dịch vụ giúp xác thực thông tin một cách nhanh chóng chống double spending, điều này giúp cho người dùng Dash không phải mất công chờ đợi hàng tiếng đồng hồ như Bitcoin. Giao dịch DASH chỉ mất 4s-5s tương đương với tốc độ giao dịch với thẻ tín dụng.

PrivateSend hay Darksend (Giao dịch ẩn danh): dịch vụ xáo trộn coin giúp che giấu thông tin tài chính của người sử dụng để đảm bảo tính riêng tư, vì thông thường của Dash hay Bitcoin mọi giao dịch đều công khai nếu ai biết được địa chỉ của một ai đó thì có thể tìm thấy mọi giao dịch với địa chỉ này của người đó.

Decentralized Governance (Quản trị phi tập trung): trong khi Bitcoin được kiểm soát bởi một vài thợ mỏ lớn và được tài trợ bởi các tổ chức tập trung của bên thứ ba thì mạng bậc 2 cho phép các bên tham gia masternode được bỏ phiếu thông qua các quyết định quan trọng như phân bổ nhân sách để phát triển và nâng cấp mạng lưới. Đây được hiểu như 1 hình thức dân chủ đại diện khi chủ sở hữu masternode sẽ đại diện cho các thành viên trong cộng đồng để quyết định.