Hướng dẫn đăng ký Whitelist The Abyss

By TOKEN START March 5th, 2018

Nếu bạn đã tìm hiểu về dự án DAICO đầu tiên trên thế giới – The Abyss, mà Token Start đã giới thiệu đến bạn và bạn muốn đóng góp vào dự án thì bạn cần đăng ký vào Whitelist để giữ chỗ trước ngày mở bán chính thức. Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

Đăng nhập vào trang web chính thức của https://www.theabyss.com/invite/hthksm để đăng ký “Sign Up”

Điền thông tin đăng ký theo hướng dẫn trong hình. Phần Referral ID nếu còn trống thì bạn cần điền “hthksm”. Cuối cùng chọn, “Create an account”.

Sau đó, bạn sẽ được gửi link tham gia cộng đồng The Abyss trên Telegram để thường xuyên cập nhật các tin tức, cũng như thông báo mới nhất.

Để kích hoạt tài khoản, bạn vào mail đã đăng ký, chọn email từ The Abyss vừa gửi, chọn “active my account”.

Tiếp tục, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản trên trang The Abyss. Tới đây, bạn đã hoàn tất phần đăng ký tài khoản, để tham gia Whitelist bạn cần connect với Bot của The Abyss trên Telegram. Bạn chọn “Connect” như hình bên dưới.

Bạn sẽ chat với Bot của Abyss để tham gia Whitelist. Chọn “Start” để bắt đầu.

Đây là các câu hỏi từ team phát triển đặt ra để xác nhận bạn đã chắc chắn tìm hiểu kỹ về dự án và thật sự muốn đầu tư. Bạn sẽ trả lời các câu hỏi theo thứ tự đáp án bên trong hình.

Bạn sẽ được hỏi về số lượng tiền muốn đầu tư, bạn chọn khoảng số lượng vốn và điền con số chính xác muốn đầu tư. Lưu ý: không bao gồm đơn vị tiền “ETH”, chỉ điền con số, ví dụ: 0.2

Khi bạn nhận được thông báo “YOU HAVE BEEN SUCCESSFULLY WHITELISTED!” nghĩa là bạn đã đăng ký thành công.

The Abyss sẽ được mở bán vào lúc 16h chiều ngày 07/03, đồng thời thời gian đăng ký cũng kết. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng giữ chỗ để có thể mua được Abyss Token. Đây là dự án sử dụng hình thức DAICO đầu tiên, vì vậy, khả năng thu hút vốn, sự chú ý của cộng đồng và tiềm năng dự án phát triển mạnh mẽ là rất cao.

Mọi khoản đầu tư của bạn đều là do bạn tự quyết định, vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng.