Dash khác với Bitcoin như thế nào?

By TOKEN START March 22nd, 2018

Trong mạng lưới Bitcoin: Rất nhiều đối tượng khác nhau hợp tác và tạo nên giá trị cho mạng lưới, nhưng mạng lưới này chỉ trả công cho các thợ mỏ (miners).

Những lập trình viên, người marketing và đặc biệt người chạy full node không có được phần thưởng tương xứng để tạo động lực làm việc.

Do đó, khi hệ thống trở nên lớn, tốc độ đồng bộ blockchain chậm và rất khó có thể triển khai thêm các dịch vụ khác trên mạng lưới đó.

Với Dash: Dash được phát triển lên từ Bitcoin và sớm nhận ra khiếm khuyết đó của Bitcoin. Do đó, bằng việc trả công cho người chạy full node có 1000 DASH làm cho họ gắn bó lâu dài với mạng lưới của Dash hơn.

Chủ sở hữu sẽ phải giữ lại nhiều DASH và được trả công bằng DASH nên sẽ có động lực để khiến cho đồng coin này tăng thêm giá trị trong dài hạn.

Ngược lại, mạng lưới được lợi vì có một hạ tầng máy móc (không phải máy đào chỉ để xác thực giao dịch mà là các máy tính) nên tạo điều kiện để cho các ứng dụng sau này có thể chạy trên hạ tầng đó.

Nếu bạn chưa tìm hiểu về công nghệ của Dash - Masternode, hãy xem ngay.