Bạn có nên tham gia vào Masternode?

By TOKEN START March 22nd, 2018

Rủi ro khi tham gia masternode

Thiết lập masternode không có nhiều rủi ro. Rủi ro chủ yếu từ việc bảo quản ví của mình. Dash cung cấp cơ chế ví nóng/ví lạnh trong việc thực hiện masternode. Điều này có nghĩa là phía máy chủ chạy masternode để cung cấp dịch vụ bạn không cần đặt ví có chứa 1000 Dash của mình mà chỉ cần ví nóng có chứa mã được sinh ra bởi ví có 1000 Dash của bạn, trong đó dù có kiểm soát được hoàn toàn máy chủ, chiếm được ví nóng thì cũng không thể lần ngược ra khoá trong ví chứa 1000 Dash.

Ví chứa 1000 Dash này bạn có thể lưu trữ lạnh (có nghĩa là lưu trữ offline như copy vào USB rồi cho vào két sắt, hoặc in ra giấy rồi lưu vào két...) điều này rất an toàn trước các nguy cơ bị hacker xâm nhập. Tuy nhiên trong quá trình nâng cấp masternode thì thỉnh thoảng có yêu cầu bạn phải kết nối ví nguội với ví nóng để khởi động lại server.

Lợi ích cài đặt masternode

Chi trả lợi nhuận từ masternode

Mạng lưới DASH sẽ chia 45% phần thưởng cho các thợ mỏ, 45% cho Masternode Owner - MNO và 10% được sử dụng để tài trợ các dự án liên quan đến Dash thông qua phân cấp hệ thống ngân sách. Lợi tức đầu tư hiện tại khoảng 15% (trong một năm, bạn sẽ kiếm được khoảng 150 DASH từ chạy Masternode). Phần trăm lợi nhuận tùy theo từng loại tiền điện tử khác sẽ có mức khác nhau.

Thông thường vài ngày chủ đầu tư sẽ nhận được tiền thù lao cho việc cung cấp dịch vụ của mình. Hệ thống sẽ tự động biểu quyết để chuyển tiền cho các masternode cung cấp dịch vụ. Việc thực hiện này hoàn toàn tự động, phi tập trung, tức là không có ai kiểm soát nên thời gian phụ thuộc vào sự biểu quyết của các máy tham gia làm masternode. Thông thường khoảng 5 ngày bạn sẽ nhận được phần thưởng một lần, đôi khi có thể lâu hơn. 

Số tiền thù lao nhận được sẽ được gửi đến chính địa chỉ mà bạn dùng để đặt cọc làm masternode. Cho dù ví của bạn không online thì số tiền này vẫn cứ đến với bạn và bạn có thể chi tiêu trên số tiền thù lao nhận được này.

 

Người sở hữu Masternode sẽ được chia thưởng khối vì đã cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho mạng lưới.

Để có thể chạy Masternode bạn cần phải “giữ” một số lượng coin trong ví và đảm bảo luôn kết nối với mạng. Đền bù lại bạn nhận được số lượng coin phần thưởng như là bạn dùng máy để đào. Bạn cần một địa chỉ IP tĩnh để kết nối với các node khác.

Chủ masternode cũng có quyền tự đề xuất những dự án phát triển cho hệ thống của Dash, và nếu được thông qua thì người đề xuất và thực hiện dự án sẽ được trả tiền thù lao. Chủ sở hữu masternodes cũng được trao quyền về các đề xuất. Mỗi masternode có 1 phiếu bầu và phiếu bầu này có thể được sử dụng cho đề xuất ngân sách hoặc các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến đồng tiền.

 

Quy mô thị trường

Số liệu thống kê ngày 14/03/2018 tại https://masternodes.online/ ghi nhận 173 đồng coin đang tổ chức mạng lưới masternode, tổng quy mô thị trường đạt 4.6 tỷ USD, trong đó DASH đóng góp 73%. Tổng số node online là 91,939 có giá trị tương đương 2.5 tỷ USD.

4,771 masternode đang hoạt động giữ 4.7 triệu DASH bị khóa tương đương với 60% tổng coin. ROI bình quân của DASH dao động từ 7% - 10% / tháng. Từ ngày 30/10/2017 – 14/03/2017, số lượng Masternode DASH từ 4577 tăng gần 200 node lên 4774 trong khi giá DASH vẫn giữ được sự ổn định và tăng hơn 100% từ 200 USD lên đến 420 USD. Tỷ xuất lợi nhuận của MN giảm dần do ngày càng có nhiều node tham gia hệ thống, nhưng nó được bù lại bởi giá trị gia tăng liên tục của đồng coin.

Nếu bạn chưa tìm hiểu về Masternode, hãy tìm hiểu tại đây.