Amazon Web Services khởi chạy Templates về Blockchain

By TOKEN START April 24th, 2018

  • Amazon.com muốn tạo điều kiện cho các nhà phát triển để họ dễ dàng tạo ra các dự án dựa trên công nghệ blockchain.
  • Bộ phận điện toán đám mây của công ty đã ra mắt "AWS Blockchain Templates".
  • Sản phẩm này cho phép người dùng đặt trước các framework của blockchain, framework này hỗ trợ hai phiên bản công nghệ: Ethereum và Quỹ Linux của Hyperledger Fabric.

Amazon.com muốn làm cho các nhà phát triển dễ dàng tạo ra các dự án dựa trên công nghệ blockchain dựa trên bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

Bộ phận điện toán đám mây của công ty đã ra mắt "AWS Blockchain Templates" vào thứ năm. Sản phẩm này cho phép người dùng đặt trước các framework của blockchain để hỗ trợ hai phiên bản của công nghệ: Ethereum và Vải Hyperledger của Quỹ Linux của Hyperledger Fabric.

Blockchain loại bỏ sự cần thiết của bên thứ ba trung gian, chẳng hạn như một ngân hàng, bằng cách nhanh chóng tạo ra một hồ sơ vĩnh viễn, an toàn cho các giao dịch.

Các công ty khởi nghiệp và các công ty lớn cũng đang làm việc để áp dụng công nghệ này vào quản lý chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, hồ sơ tài sản và nhiều ngành khác. Bitcoin là ứng dụng đầu tiên của blockchain.

IBM cũng có dịch vụ điện toán đám mây, là một trong những công ty đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng blockchain vào doanh nghiệp. Công ty đã báo cáo doanh thu 5,5 tỷ USD từ đám mây trong quý IV năm ngoái.

Trong cùng quý này, Amazon báo cáo doanh thu 5,1 tỷ đô la từ AWS.

Nguồn CNBC