KIẾN THỨC CƠ BẢN

Kiến thức cơ bản về Blockchain, Cryptocurrency và ICO

Cập nhật các kiến thức cơ bản về Blockchain, Cryptocurrency và ICO mới nhất và đầy đủ nhất

Smart Contract là gì?

Chúng ta có thể lập trình một Smart contract để nó giữ tất cả những phần vốn được góp vào cho đến đạt được một mục đích...

Read more

Vì sao DAICO sẽ thay thế ICO trong tương lai?

Điều này hoàn toàn giảm rủi ro scam (lừa đảo) ICO, trường hợp nhóm phát triển tổ chức đợt bán token và sau đó ôm tiền...

Read more

Các tính năng ưu việt của DAICO

Điểm khác biệt giữa DAICO và ICO là ở phần tiếp theo – TAP, 1 cơ chế đặc biệt hoạt động tiếp theo sau khi giai đoạn góp...

Read more

DAICO là gì?

DAICO được đề xuất với mục tiêu nhằm làm cho các dự án ICO trở nên an toàn hơn. Trong bối cảnh cơn sốt ICO 2017 với...

Read more

ICO là gì? Vì sao nên đầu tư ICO?

Đầu tư ICO là một hình thức mới nổi và sẽ là xu hướng phát triển mạnh mẽ cùng với thị trường cryptocurrency cũng như...

Read more