KIẾN THỨC CƠ BẢN

Kiến thức cơ bản về Blockchain, Cryptocurrency và ICO

Cập nhật các kiến thức cơ bản về Blockchain, Cryptocurrency và ICO mới nhất và đầy đủ nhất

Làm thế nào để phát hiện ra một ICO Scam?

4.   Thiếu minh bạch. Ngày nay, việc hiển thị các giai đoạn đang thực hiện trong dự án của bạn cho nhà đầu tư được xem...

Read more

Bạn có nên tham gia vào Masternode?

Thiết lập masternode không có nhiều rủi ro. Rủi ro chủ yếu từ việc bảo quản ví của mình. Dash cung cấp cơ chế ví...

Read more

Masternode được triển khai như thế nào?

Vận hành hệ thống không tin cậy dành cho chủ sở hữu có nhiều hơn 1000 DASH và không muốn gửi khoản tiền của mình cho...

Read more

Masternode và PoS

3.  POS thì có nguồn lãi suất cố định theo thuật toán, còn phần thưởng masternode ngoài yếu tố như chạy ổn định như kể...

Read more

Dash khác với Bitcoin như thế nào?

Với Dash: Dash được phát triển lên từ Bitcoin và sớm nhận ra khiếm khuyết đó của Bitcoin. Do đó, bằng việc trả công cho...

Read more

Masternode là gì?

Decentralized Governance (Quản trị phi tập trung): trong khi Bitcoin được kiểm soát bởi một vài thợ mỏ lớn và được tài...

Read more