KIẾN THỨC CƠ BẢN

Kiến thức cơ bản về Blockchain và AI

Cập nhật các kiến thức cơ bản về Blockchain, AI mới nhất và đầy đủ nhất

Trade coin là gì?

eToro, Poloniex.com, hotforex, fxpro và fxprimus … cung cấp đầy đủ các cặp tỷ giá chính, các phương thức đặt lệnh chốt...

Read more

Các bước để đầu tư vào một ICO

Vì hầu hết các ICO hoặc các đợt mở bán token đều được thực hiện trên nền tảng Ethereum, nên tốt hơn hết, bạn cần có một...

Read more

Bạn đang có ý tưởng để khởi tạo một dự án ICO?

Lưu ý –  Bạn có thể mất hơn 6 tháng để chuẩn bị cho sự thành công của một ICO, trong một vài trường hợp, việc này có...

Read more

Pre-ICO là gì?

Pre-ICO có thể là một cơ hội đầu tư tuyệt vời và cho lợi nhuận nhanh hoặc đầu tư lâu dài nếu có niềm tin vào dự án. Các...

Read more

Vì sao nên đầu tư Coin Staking?

-  Mức lãi được thông báo thường là lãi theo lí thuyết, thực tế khi stake thì người nắm giữ lượng coin lớn hơn sẽ có...

Read more

Staking là gì?

Proof of Stake là phương thức để xác thực các giao dịch và đồng bộ cuốn sổ cái (blockchain) đến toàn bộ mạng lưới. Hiểu...

Read more