KIẾN THỨC CƠ BẢN

Kiến thức cơ bản về Blockchain, Cryptocurrency và ICO

Cập nhật các kiến thức cơ bản về Blockchain, Cryptocurrency và ICO mới nhất và đầy đủ nhất

Bạn đang có ý tưởng để khởi tạo một dự án ICO?

Lưu ý –  Bạn có thể mất hơn 6 tháng để chuẩn bị cho sự thành công của một ICO, trong một vài trường hợp, việc này có...

Read more

Pre-ICO là gì?

Pre-ICO có thể là một cơ hội đầu tư tuyệt vời và cho lợi nhuận nhanh hoặc đầu tư lâu dài nếu có niềm tin vào dự án. Các...

Read more

Vì sao nên đầu tư Coin Staking?

-  Mức lãi được thông báo thường là lãi theo lí thuyết, thực tế khi stake thì người nắm giữ lượng coin lớn hơn sẽ có...

Read more

Staking là gì?

Proof of Stake là phương thức để xác thực các giao dịch và đồng bộ cuốn sổ cái (blockchain) đến toàn bộ mạng lưới. Hiểu...

Read more

Website cung cấp danh sách các ICO đang và sắp mở bán

Do đó, ngày càng có nhiều nền tảng dành riêng cho việc tìm kiếm và tham gia vào các dự án ICO, những nền tảng này giúp...

Read more

Liệu chủ dự án có cuỗm tiền của bạn? (Kỳ 1)

Lúc đầu, các ICO được thực hiện một cách khá ngẫu hứng, với ít các quy tắc và còn nhiều hạn chế cho nhà đầu tư. Nhưng...

Read more